Hogers en Hoogers Landelijk

onderzoeksproject

Referenties

Anno 2023

Het onderszoeksproject is een non profit initiatief van Jannie C. Hoogers, ondersteund door vrijwilligers en wordt gefinancierd uit private middelen, ondersteuning hierbij is in welke vorm dan ook  zeer welkom. Momenteel zijn wij digitaal nog steeds bezig de genealogische bestanden aan te vullen met data en mooie verhalen, wilt u ons helpen of ondersteunen met een donatie ? neem dan contact met ons op.


Het boek Hogers en Hoogers 2007

In dit boek werd een genealogische basis gelegd en een deel van alle takken in Nederland omschreven, het boek ging naar familieleden / naamgenoten  in Nederland en naar emigranten in Canada, Amerika, New Zeeland, Zuid Afrika en Spanje. 

Dit boek is helaas niet meer leverbaar.


Mei 2013

In Mei 2013 verscheen De familie Hogers in Deventer waarvan Jacob Hogers en zijn neef Gozewijn Hogers wel bekend waren maar hun familie, afstamming en nazaten veel minder. De vader van Jacob was glazenmaker die van Gozewijn notaris - makelaar. Hun voorouders kenden een lange voorgeschiedenis, die we in het boek beschreven. 


Wij mochten het boek met de eerste onderzoeks resultaten overhandigen bij de  heropening van Historisch museum De Waag in Deventer. Het museum presenteerde toen tevens een nieuw ontdekte tekening van Jacob Hogers "De Cijnspenning". Ook het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag) had belangstelling voor het boek.


Robert Schillemans curator van museum Ons' Lieve Heer Op Solder  in Amsterdam in gesprek met Jannie Hoogers in het Historisch museum De Waag in Deventer.


December 2013. 

Het werd een druk jaar voor ons want op veler verzoek verscheen in December De familie Hoogers in Hattem en hun nazaten, families in Nederland en overzee waren er zeer content mee. Met nieuwe boeken in de pen, zijn we nog lang niet aan het einde gekomen. In de tussen liggende jaren en de jaren erna is er veel research gedaan, zijn er voorbereidingen getroffen voor andere uitgaven en hebben meerdere events plaats gehad die in de boeken zijn beschreven.


  In het midden conservator Anne van Geuns van museum De Waag, rechts Robert Schillemans, links Jannie Hoogers.