Hogers en Hoogers Landelijk

onderzoeksproject

NIEUW BOEK VERWACHT NAJAAR 2024 !

 VEREERD, VERGUISD, 

VERHEVEN Genealogische verkenningen omtrent de families Hogers

 en van der Veen vanuit Deventer, hun verwanten en zakenrelaties

    -------------------------------------------------------------------------------  

In Vereerd, Verguisd, Verheven volgen we in grote lijnen twee van oorsprong

Vlaamse families, Hogers en van der Veen, die in de 15e en 16e eeuw van Deventer hun domicilie hadden gemaakt. Ook al waren de Spanjaarden verdreven en de Vrede van Munster gesloten altijd vond er wel een belegering plaats die grote impact op de bevolking had. Was het even vrede dan laaide de religie tegenstellingen tussen protestanten en katholieken weer op. Ondertussen handelde men rustig door ging naar Formosa, China en Oost-indië. Deze families hadden ernorme netwerken door religie en handel waar in dit boek nader word ingegaan. Onder de vele namen van bekende en onbekende personen zaten meerdere predikanten, kunstenaars, politieke strijders, soldaten, W.I.C. en V.O.C. beleggers en werknemers. De notarissen die alles officieel moesten vastleggen hadden er hun handen vol aan. We treffen bijvoorbeeld aan, Jan Schul destijds bekend Amsterdammer en wijnhandelaar die voor de Compagnie naar China voer en een deel van de retour lading voor zichzelf hield. Eenmaal weer aan wal regelde hij een huwelijkscontract voor zijn nichtje Johanna Elisabeth Hogers die daardoor met de predikant Samuel Hubert trouwde. Was Jan een goede oom of een schurk?. De nakomelingen van Hogers en Hubert komen we in Leiden weer tegen.

Via de nazaten van de familie van der Veen met onder andere de apotheker en dichter Jan van der Veen komen we in New Amsterdam het huidige New York terecht, waar Walewijn van der Veen de allereerste notaris werd. We krijgen een breed scala aan voorbeelden hoe de verhoudingen tot stand kwamen, daarbij gaat het niet alleen om Deventer maar ook over andere steden in Holland en overzee.

Dit boek onthult niet eerder verschenen wetenswaardigheden. 


Voor een eerste indruk staat hieronder het naamregister die u kunt downloaden.

Heeft u belangstelling voor het boek (prijs en uitgave datum nog niet bekend) 

Laat het ons geheel vrijblijvend weten via ons contact formulier.