Hogers en Hoogers Landelijk

onderzoeksproject

Welkom op onze website Hogers en Hoogers

___________________________________________________________

 

Landelijk onderzoeksproject naar naamgenoten en families met de naam Hogers of Hoogers en naamsvarianten. In onze bestanden zijn bijna alle Ho(o)gers die in Nederland woonden opgenomen, maar ook onze landverhuizers die elders op de wereld leefden of nog leven.

Het geslacht is momenteel terug te leiden tot het jaar 1450, waarvan meerdere geslacht - generatie lijnen door lopen tot in het heden.

In dit kader verschijnen regelmatig boeken met genealogische informatie, afbeeldingen en boeiende verhalen. Zoekt u meer informatie, wilt u een bijdrage leveren of in de boeken worden opgenomen lees dan ook, 

"OVER ONS" 


VERSCHENEN UITGAVEN: 

DE FAMILIE HOGERS IN DEVENTER (bestelbaar)

Over enkele leden van de eertijds in Deventer wonende familie Hogers, zijn in het verleden diverse losse publicaties verschenen, waaronder de kunstschilder Jacob Hogers en zijn neef Gozewijn Hogers de veelzijdige professor aan het Atheneum in Deventer. Maar het ontbrak nog aan een boek waarin de onderlinge familierelaties en de minder bekende leden van het geslacht nader worden belicht. De nog niet eerder voor het voetlicht gehaalde Hogersen, die onder zeer moeilijke omstandigheden hun bijdrage leverden aan de vorming van onze natie, verdienen evenwel onze aandacht. Zij behoorden tot de eerste pioniers die overzee gingen met de Oost en West Indische Compagnie, in obligaties belegden en winst en verlies namen, zowel in geld als in hun eigen bloed. Gedreven door de gereformeerde religie en uitzonderlijk politiek bewust leverden zij hun bijdrage aan de stad Deventer maar ook daarbuiten en in andere werelddelen. Van de Deventer familie Hogers zijn het huis in de Polstraat, boeken, schilderijen en tekeningen bewaard gebleven. Mede daarom brengen we graag hun levensgeschiedenis onder uw aandacht. Daarnaast is er informatie over de aangetrouwde families en hun bevriende relaties o.a. Jordens, Quadacker, Rabo Herman Schele en de kunstschilder Gerard Ter Borch.
Inhoud: Jan Hogers en Stijntien Roleffs, Nicolaas Hogers en Hilleken Jordens, Gozewijn Hogers en Vreda Quadackers, Rabo Herman Schele, Johannes Hogers en Bartha Seth, Nicolaas Hogers en Eva Rijken Bruins, Jacobus Hogers en Geertruid van Hengelen, Nicolaas soldaat VOC, Claas Hogers adelborst VOC, Antonetta Hogers en Pieter Hommer, Eva Hogers en Gerelink Bijlevelt, Jacob Hogers en Sara Abrahams, Gerard Ter Borgh, Maria Hogers en Johannes Lutgens /  Pieter Pauwels Outhout, Jan Hogers en Magteld Cortenhorst, Gerrit Hogers en  Barbera Raedts / Judith van der Borght, Anna Maria Hogers en Reinier Camphusen, Mechteld Hogers en Christiaan Straatman, Margaretha Hogers en Johannes Straatman, Hendrik Hogers en Hester Schouten, Wilhelmina Hogers en Bernardus Everwennink, Arnoldus Hogers en Jenneken Elferink, Geschiedenis Polstraat 18 Deventer, Relaties nader onderzocht Quadackers - Schele. Inventarislijst Nicolaas Hogers en Hillenken Jordens, met naamregister.


DE FAMILIE HOOGERS IN HATTEM EN HUN NAZATEN (bestelbaar)

Toen Jan Hoogers op 9 mei 1743 de eed aflegde om zijn burgerschap van Hattem in ontvangst te nemen, had hij nooit kunnen vermoeden dat hij jaren later een rol zou gaan spelen in de plaatselijke politiek en dat hij samen met zijn zonen Peter en Engelbertus ten strijde zou trekken naast Herman Willem Daendels. Jan, die door de stadsregering als bestuurder van het St. Anna Gilde was gekozen omdat zij dat vanuit het ambacht gezien nuttig achtte (ofwel " die haer uten ambacht Nuttelixte Duncken"), blies tezamen met Daendels en andere Hattemers dit oude Gilde weer nieuw leven in. In 1786 vormden zij een weerkorps dat de stad moest verdedigen tegen de troepen van Prins Willem V. Het Oranje leger wilde de Hattemers wel een lesje leren omdat zij hun eigen burgemeester wilden kiezen en niet de door de Prins naar voren geschoven Dijkgreve accepteerden. Hoewel de strijd wel gevolgen had voor de Hattemse bevolking liep de echte strijd met een sisser af. Wat Jan Hoogers ook niet had kunnen vermoeden, is dat zijn zonen Peter en Engelbertus de stamhouders zouden worden van een groot nageslacht, dat zich in de loop der tijd heeft verspreid in Nederland maar ook over de hele wereld. Dat het leven niet over rozen gaat, wisten deze eerste Hattemse Hoogersen maar al te goed want het was ploeteren en hard werken. Zij bleven echter altijd volhardend. Terwijl de opkomende Industriële Revolutie het hen soms behoorlijk moeilijk maakte, wisten zij toch ook van deze vooruitgang weer te profiteren. Behendig als ze waren, zagen ze altijd wel kans om het hoofd boven water te houden. Zij verdienden de kost als winkeliers, wagenmakers, landbouwers, veehouders, bouwers of aannemers. Doorspekt met wellicht een achterliggende vestings-mentaliteit lijken onafhankelijk en self-supporting de levensmotto's van de Hoogers. Hun voorliefde voor dieren, muziek en schilderskunst is kenmerkend voor het geslacht. Tot op de dag van vandaag vinden we deze voorliefdes terug bij de nazaten: een familie waar Jan Hoogers en zijn vrouw Hesther Mansfelder zeker trots op zouden zijn geweest.

Inhoud: Jan Hoogers en Hesther Mansvelt / Mansfelder, Testamenten, Patriotten, Het geroofde kind, Peter Hogers, Plundering en geweld in Hattem, Overlevingsverhaal Jans Hoogers - Elbertsen, De ramp aan 't Kleine Veer, Engelbertus Hoogers, De kerkbanken in de Grote Kerk, Doornspijkse tak, Lambertus Hendrik Hoogers, Ode aan Marie Hofman, Hattemse Hoogersen in Arnhem, Olde Hoed koetsier van Dr. Mestingh, Rode Witte en Savoye kolen, Special Lambertus Hoogers, Pieter Hoogers en Maria van Dijk "Miete van Piete de baakster", Septers warenhuis, Het vuurtje van 1943, Arie Hoogers " Music is my life",  Het juk en de melkemmers, Relaties nader onderzocht Helling - Hanewald en nog veel meer Hattemse gezinnen, met naamregister.