Hogers en Hoogers Landelijk

onderzoeksproject

NIEUW BOEK VERWACHT 2024 !

 VEREERD, VERGUISD, 

VERHEVEN Genealogische verkenningen omtrent de families Hogers

 en van der Veen vanuit Deventer, hun verwanten en zakenrelaties

    -------------------------------------------------------------------------------  

In Vereerd, Verguisd, Verheven beschrijft Jannie C. Hoogers de onderzoeks - resultaten rondom de families die verweven waren met de families Hogers en van der Veen, aangetrouwden, vrienden en zakenrelaties waarbij opmerkelijke nieuwe ontdekkingen werden gedaan. Zij onderhielden een netwerk die ver buiten onze landsgrenzen reikte, belegden in obligaties, vastgoed en handelsgoederen. In Vereerd, Verguisd, Verheven komen zij individueel aan bod.

Uiteraard speelde in voorgaande eeuwen de religie een grote rol zo zien we remonstranten, katholieken en protestanten over en weer handel drijven, treden voor elkaar op als trouw en doopgetuigen. De door het gewone volk zeer vereerde en geprezen predikanten hadden vanaf de kansel grote invloed op hun volgelingen. De leer was streng en menig kerkganger ging over tot een andere religie.

Wie politiek bedreef zat weliswaar stevig in het zadel maar kon evengoed verguisd of door list en bedrog vermoord worden. Daarvan zijn talloze voorbeelden uit onze geschiedenis wel aan te halen. Als na jaren, soms eeuwen blijkt dat het een heel ander verhaal was, werd men weer vereerd.

In dit boek zijn de familie Hogers en van der Veen de rode draad, maar de verwevenheid met andere families met bekende en onbekende personen is zo groot dat het naamregister alleen al vijftig pagina's telt. Dit register is hieronder te downloaden. De auteur Jannie C. Hoogers die bijna vijftig jaar genealogisch onderzoek deed met haar landelijk project Hogers & Hoogers heeft veel bijeen gebracht en bijzondere ontdekkingen op haar naam staan.

Het verhaal begint in Deventer maar uiteindelijk gaan we heel Nederland door en vinden personen en bijzonderheden die niet eerder het licht zagen, daarnaast is het boek rijk voorzien van genealogische wetenswaardigheden.